VELIKOSTI

60x60 (24"x24") | 60x120 (24"x48") | 90x90 (36"x36") | 45x90 (18"x36") | 40x120 (16"x48") | 120x120 (48"x48")

POVRŠINE

TH2.0 – Ratificirane
60×60 (Freya, Groa, Loki)
60×120 (Freya, Groa, Loki)
90×90 (Freya, Groa, Loki)
45×90 (Freya, Groa, Loki)
40×120 (Freya, Groa, Loki)
120×120 (Freya, Groa, Loki)

AMBIENTI

THE EXCELLENCE IN ITALIAN CERAMICS

KONTAKTIRAJTE NAS